Categories
General
Sortides
Notícies
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR[General]
Dimarts, 13 de març de 2018

Enguany hi ha hagut eleccions al Consell Escolar de l’Institut per al sector alumnes, pares i mares, i professorat. El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col.lectius que intervenen en la comunitat escolar: equip directiu, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, AMPA i municipis.

En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació a aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per mandats de dos anys..

Les eleccions d’enguany han estat molt participatives pel que fa al sector alumnat i professorat, però no tant pel que fa al sector pares i mares; malgrat tot, l’equip directiu de l’institut està satisfet de com ha anat el procés. Els resultats han estat comunicats a la delegació territorial d’ensenyament.

Els nous membres del Consell Escolar són: pel que fa als alumnes, ha estat escollida la Maika Molas Masó (1r A) i de reserva Edna Rodríguez Magrans (1r A). Pel que fa al sector pares i mares, l’escollida ha estat l’Anna Salvador Puigmal (1r B) i de reserva l’Olga de la Torre Febré (1r B i 3r). Pel que fa al professorat, l’Albert Bassols, professor de química i matemàtiques, ingressa al Consell Escolar i renova la Laura M. Coria, professora d’anglès i castellà.